Dr n. med. Piotr Jackiewicz

 specjalista chirurg onkolog

 

 Strona główna
Co to jest rak?
Łagodny czy złośłiwy?
nowotwory złośliwe
Statystyka
Leczenie
O mnie
Moja oferta
Kontakt ze mną

Łagodny czy złośłiwy?

Jak już wspomniałem, nowotwór to nieprawidłowy i nadmierny rozrost liczby komórek ustroju. Rozrost ten nie ustaje nawet gdy zniknie przyczyna, która go spowodowała.

Nowotwór łagodny. Jeżeli komórki rozrastając się  tworzą pojedynczy guzek, otorebkowany, który powiększa stopniowo swój rozmiar i rozpycha okoliczne tkanki, a także nie daje przerzutów mówimy o nowotworze łagodnym. Takimi nowotworami łagodnymi są Np.. Tłuszczaki wywodzące się z tkanki tłuszczowej. Występują w tkance podskórnej pod postacią miękkich ruchomych guzków. Powiększają się stopniowo, powoli. Czasami rosnące latami mogą osiągnąć ogromne rozmiary (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt centymetrów). Nowotwory łagodne mogą się pojawić w każdej części organizmu. W gruczołach piersiowych są to najczęściej gruczolakowłokniaki, w macicy mięśniaki. Rosną powoli, są przeważnie otorebkowane i nie dają przerzutów.

 

Obraz histopatologiczny łagodnego nowotworu tarczycy - gruczolaka. Strzałkami oznaczono torebkę guza.

 

Nowotwór złośliwy jest to nowotwór rozrastający się w sposób naciekający. To znaczy rozrastając się nowotwór nie rozpycha okolicznych tkanek lecz wnika pomiędzy komórki prawidłowej tkanki. Nie ma wyraźnej granicy pomiędzy nowotworem złośliwym a tkankami prawidłowymi, w których się rozrasta. Kolejną cechą nowotworu jest dawanie przerzutów. Niektóre komórki nowotworu mają tą właściwość, że gdy dostaną się do krwi, przemieszczają się do odległe narządu i tam osiadają i zaczynając rozrastać tworząc nowe ognisko. Ognisko to nazywamy przerzutem odległym. Jeżeli komórki dostaną się do chłonki przepływają naczyniami chłonnymi do najbliższych węzłów chłonnych i rozrastając się w nich tworzą przerzuty w węzłach chłonnych.

 

Rak piersi. Niewprawny obserwator nie jest w stanie powiedzieć gdzie się zaczyna, a gdzie kończy nowotwór.

Przerzuty raka do wątroby. Prawidłowa tkanka wątroby na zdjęciu ma barwę czerwono-brązową, biało-żółte okrągłe (a tak naprawdę kuliste) ogniska to przerzuty.

Przerzuty raka do płuc. Przerzuty to białe okrągłe (kuliste) ogniska. Tkanka płuc ma barwę czerwono-brązową. Czarne punkty to nagromadzony latami w płucach pył, szczególnie widoczny jest w tkance płuc palaczy i mieszkańców miasta i nie świadczy o chorobie.

Przrzuty czerniaka do węzłów chłonnnych. Węzły chłonne niemal całkowicie "wypełnione" tkanką nowtworową (kolor czarny)

Nowotwory złośliwe stanowią bardzo szeroką grupę chorób onkologicznych. Najczęstsze z nich to oczywiście raki czyli nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego. Samo stwierdzenie, że chory ma raka nie jest wystarczające aby powiedzieć jakie jest jego rokowanie i jakie leczenie należy zastosować.  Rak podstawnokomórkowy skóry jest chorobą dobrze rokującą pod warunkiem zastosowania w odpowiednim czasie właściwego leczenia polegającego na wycięciu zmiany chorobowej z marginesem tkanek zdrowych. Rak drobnokomórkowy płuc jest chorobą zawsze wymagającą złożonego leczenia onkologicznego, a mimo tego rokowanie nie jest dobre. Nawet w obrębie jednego narządu mogą rozwinąć się raki o krańcowo różnym rokowaniu.   Przeżycia 10-letnie są udziałem ponad 80% chorych leczonych z powodu raka brodawkowatego tarczycy, podczas gdy mniej niż 5% chorych z rakiem anaplastycznym tarczycy przeżywa 5 lat. Dlatego dla onkologa w celu zaproponowania właściwego leczenia niezbędna jest informacja z jakim typem  nowotworu złośliwego mamy do czynienie (pełny wynik badania histopatologicznego lub cytologicznego),  jakiego narządu pochodzi i jaki jest stopień zaawansowania klinicznego (czyli jak bardzo rozrósł się miejscowo i czy dał już przerzuty).